Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022

Thứ tư - 21/07/2021 09:33
Kế hoạch tuyển sinh của Trường mầm non Cao Viên II năm học 2021-2022
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021-2022
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MN CAO VIÊN II

     
Số: 81/KH-MNCV II
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

    
Cao Viên, ngày 12 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2021 - 2022


Căn cứ vào Điều lệ trường học: Điêu lệ trường MN ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 04/VBHN/BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ Công văn số 492/ UBND-KGVX ngày 19/2/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021 - 2022;
Căn cứ Công văn số 1199/SGD&ĐT-QLT ngày 13/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022;
Căn cứ Công văn số 348/KH-PGDĐT ngày 17/5/2021 của phòng GD&ĐT Thanh Oai về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021 - 2022; trên địa bàn huyện Thanh Oai.
Trường mầm non Cao Viên II xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 -2022; trên địa bàn xã CaoViên, cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
I. Mục đích:
1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. 
2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ tiêu hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS.
Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo rõ tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho trường học, tăng số học sinh học 2 buổi / ngày, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp.
4. Nhà trường tuyệt đối không vận động, quyên góp và thu các khoản tiền ngoài quy định khi tuyển sinh.
5. Cán bộ, giáo viên, nhân viên chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh.
B. NỘI DUNG
  I. Điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ
  1) Số trẻ điều tra phổ cập trên địa bàn: 850 trẻ
 Trẻ 5 tuổi = 170 trẻ. Hiện đang học tại trường: 167  trẻ; Số trẻ trong diện TS: 3 trẻ
 Trẻ 4 tuổi  = 196 trẻ . Hiện đang học tại trường: 68 trẻ; Số trẻ trong diện TS: 82 trẻ
 Trẻ 3 tuổi  =  224 trẻ. Hiện đang học tại trường: 0 trẻ; Số trẻ trong diện TS: 75 trẻ
 Trẻ Nhà trẻ =  209 trẻ. Hiện đang học tại trường: 0 trẻ; Số trẻ trong diện TS: 50 trẻ
  2) Cơ sở vật chất:
Tổng số phòng học hiện có: 16 phòng. Trong đó:
Dự kiến phòng học dành cho lớp 5 tuổi: 5 phòng. Diện tích: 65  m2/phòng.
Dự kiến phòng học dành cho lớp 4 tuổi: 6 phòng. Diện tích: 65 m2/phòng
Dự kiến phòng học dành cho lớp 3 tuổi: 3 phòng. Diện tích: 65 m2/phòng
Dự kiến phòng học dành cho lớp nhà trẻ: 2 phòng. Diện tích: 65 m2/phòng
 3) Đội ngũ giáo viên, nhân viên
Tổng số GV: 28 đ/c; NV hợp đồng 68: 1 đ/c; cô nuôi: 6 đ/c; y tế: 1 đ/c.
II. Tuyển sinh vào các nhóm lớp năm học 2021 - 2022.
1. Phương thức và đối tượng
- Tổ chức xét tuyển trẻ trong độ tuổi theo quy định theo tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định cho nhà trường.
- Thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh trẻ mầm non trong độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ trong độ tuổi trên địa bàn dân cư của 4 thôn: Thôn Bãi 1, Thôn Bãi 2, thôn Đống, thôn Vỹ theo quy định tuyến tuyển sinh.
- Tuyên truyền sâu rộng tới phụ huynh trong các thôn, xóm về tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, đưa trẻ đến trường theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh theo quy định. Ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao.
- Đảm bảo tỷ lệ giáo viên và trẻ trên nhóm lớp theo quy định.
         2. Độ tuổi dự tuyển
Trẻ từ 24 tháng tuổi đến trẻ 5 tuổi hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, lưu trú trên địa bàn xã Cao Viên.
         3. Hồ sơ dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp.
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (Kèm theo bản chính để đối chiếu);
- Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã, thị trấn (đối với các đối tượng có hộ khẩu thường trú ngoài huyện nhưng tạm trú cả gia đình trên địa bàn phân tuyến tuyển sinh).
       4. Thời gian tuyển sinh
- Đợt 1: Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến với trẻ mầm non 5 tuổi: từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021.
- Đợt 2: Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.
Nhà trường không tuyển sinh trước thời gian quy định. Sau ngày 28/7/2021 nhà trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao sẽ báo cáo phòng GD&ĐT có kế hoạch chỉ đạo, căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường.
Khi được PGD cho phép nhà trường sẽ tiếp nhận học sinh cho đủ chỉ tiêu  được giao, trong đó ưu tiên trẻ 5 tuổi, trẻ có hộ nghèo, trẻ thuộc đối tượng  chính sách, trẻ khuyết tật thể nhẹ ( từ ngày 30/07/2021 đến ngày 01/08/2021).
5) Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh
 Trẻ trong độ tuổi, địa bàn thôn Đống, thôn Vỹ và thôn Bãi 1, Bãi 2 thuộc xã Cao Viên cụ thể như sau:
Địa bàn thôn 2 Tuổi 3 Tuổi 4 Tuổi 5 Tuổi Tổng số
Đống 15 20 31 2 68
Bãi1 15 30 16 0 61
Bãi 2 10 20 15   45
Vỹ 10 5 20 1 36
Tổng số 50 75 82 3 210
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
      I. Phân công trách nhiệm
      1) Ban giám hiệu:
+ Đ/c Nguyễn Thị Minh: Hiệu trưởng phụ trách chung 2 khu Đống và khu Bãi.
Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận (có ghi ngày tháng xác nhận). Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;
+ Đ/c: Nguyễn Thị Huệ : PHT phụ trách khu Đống
+ Đ/c : Đỗ Thị Thanh Thủy: PHT Phụ trách khu Bãi
- Ban giám hiệu kiểm tra cơ sở vật chất tại 2 khu.
- Phân công GV điều tra trẻ trong độ tuổi của thôn Đống, thôn Vỹ và thôn Bãi1, Bãi 2.
+ Thành lập hội đồng tuyển sinh năm học 2021 - 2022.
+ Tiếp nhận hồ sơ trong thời gian tuyển sinh theo quy định
       2) Các đồng chí giáo viên, nhân viên:
       a) Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra, khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên. Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận.
b) Trong thời gian tuyển sinh  nhà trường tuyệt đối không thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.
c) Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh, hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến.
d) Chủ động phối hợp với trung tâm y tế và thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch covid 19 trong kỳ tuyển sinh năm học 2021 - 2022 khi vẫn còn ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19.
d) Ban giám hiệu nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.
e) Kết thúc tuyển sinh nhà  trường lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã, và phòng GD&ĐT.
3) Các thành viên trong hội đồng tuyển sinh:
             DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022
TRƯỜNG MẦM NON CAO VIÊN II
I. Chủ tịch Hội đồng:  
- Bà Nguyễn Thị Minh - Hiệu trưởng
II. Phó Chủ tịch Hội đồng:  
- Bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Hiệu trưởng
- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Phó Hiệu trưởng
III. Thư kí:  
- Bà Lê Thị Minh Tâm - Nhân viên - Thư kí Hội đồng
IV. Các thành viên:  
- Bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch Công đoàn
    - Bà Lê Thị Hằng - Tổ trưởng tổ chuyên môn
- Bà Lê Thị Bích - Trưởng ban TTND
    - Bà Nguyễn Thị Hạnh - Tổ phó chuyên môn
- Bà Đào Thị Minh - Giáo viên
- Bà Nguyễn Thị Hồng Giáo viên
- Bà Nguyễn Thị Mai - Giáo viên
V. Phục vụ, bảo vệ  
  • Bà Nguyễn Thị Nguyệt
  • Nhân viên y tế
  • Ông Đào Văn Trúc
  • Bảo vệ
  • Ông Lê Văn Hà
  • Bảo vệ
  • Ông Đỗ Văn Sinh
  • Bảo vệ
                                  (Danh sách gồm 15  người)
 Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.
II. Chế độ báo cáo
   Báo cáo về Phòng GD&ĐT (cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh từng cấp học nhận) về công tác tuyển sinh theo lịch sau:
- Trước Ngày 14/5/2021: Báo cáo số liệu tuyển sinh đầu cấp, nộp bản mềm dự thảo danh sách hội đồng tuyển sinh qua email theo cấp học.
- Ngày 20/5/2021 Nhà trường nộp dự thảo kế hoạch tuyển sinh của đơn vị về Phòng GDĐT (theo cấp học).
- Ngày 07/06/2021: Ban hành kế hoạch tuyển sinh.
- Ngày 10/06/2021: Nhà trường nhận Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh tại Phòng GDĐT.
- Ngày 25/06/2021: Bàn giao hồ sơ của trẻ 6 tuổi cho trường Tiểu học tại văn phòng trường. Sau đó nộp biên bản bàn giao về phòng GDDT.
- Từ ngày 12/07/2021 đến ngày 28/07/2021: Tuyển sinh theo kế hoạch của Ban chỉ đạo công tác tuyển sinh của huyện.
- Ngày 29/07/2021: Duyệt chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung theo cấp học ( nếu chưa đủ chỉ tiêu).
- Ngày 30/07/2021: Nhà trường nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh (qua mail theo cấp học) và triển khai công tác tuyển sinh bổ sung (nếu có)
- Ngày 05/08/2021: Nhà trường nộp báo cáo chính thức về công tác tuyển sinh về Phòng GDĐT theo cấp  học (kèm theo hồ sơ tuyển sinh).
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2021- 2022. Trường mầm non Cao Viên II yêu cầu ông (bà) thành viên trong hội đồng tuyển sinh, các thành viên trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn trên./.
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT (để báo cáo);
- UBND xã (để phối hợp)
- Các Đ/c thành viên hội đồng TS (để thực hiện);
- Lưu: VT.
 
       
   CT HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH               Nguyễn Thị Minh

 


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây